Eelarvestamise ja planeerimise meelespea 2018

Title

Eelarvestamise ja planeerimise meelespea 2018

2018. aasta tegevuse planeerimine ja eelarvete koostamine on enamuses ettevõtetes aktiivselt käimas. Koostasime alloleva checklisti, mille abil saate kontrollida, kas olete kõik olulised tegurid arvesse võtnud.

1. Keskenduge sellele, kus on teie ressursid

Investeeringud on alati mõistlik suunata sinna, kus on võimalikku kasvupotentsiaali. Planeerige seepärast hoolikalt, mida te soovite 2018. aastal omada. Käibevahendid, kontoriseadmed ega isegi mööbel pole kõige tasuvamad investeerimisobjektid. Ehk oleks aeg rentida IT-seadmeid? Rentimine tekitab vaba raha ja võimaldab tõhusamalt tegeleda oma põhitegevusega.

2. Müüge vanad seadmed ja rentige uued

Kasutusõigus on muutumas populaarsemaks kui omamine. Hüpe nö vabadusse võib olla vaevaline, kui hankestrateegia on senini pidevalt põhinenud ostmisel. IT-seadmete puhul on üleminek õnneks lihtne. Teil pole vaja oodata kõikide seadmete uuendamist ega vanade väljavahetamise aegu. Võite lihtsalt müüa kasutatava seadmepargi ja alustada kohe rentimist.

3. Tagage läbipaistvus

Majanduslikud üllatused on harva positiivsed. Seepärast tuleb kulusid ja nende arengut pidevalt jälgida. Ettevõtte juhtkond, majandusosakond ja üksuste juhid vajavad ka tulevikus teavet selle kohta, kust kulud tekivad, ning seda enamasti ka seadmetasandil ja kuude kaupa. Seepärast veenduge, et planeerimist ja eelarvestamist toetaksid süsteemid, mis pakuvad läbipaistvat teavet kogu aruandeperioodiks.

4. Suurendage vastutustundlikku tegevust

Vastutuse võtmine on üha enamate ettevõtete ja organisatsioonide jaoks saamas oluliseks teema ning ka Eesti soovib saada jätkusuutliku majanduse üheks tippriigiks. 
Planeerige järgmise aasta IT-seadmete kasutamine varasemast vastutustundlikumalt. Raiskamise vähendamine toob kasu keskkonnale, ühiskonnale ja ka ettevõttele.

5. Olge valmis töötamisega seotud muutusteks

Kuidas Teie planeerite uue põlvkonna töövahendeid? Vanad tavad ei taha enam hästi toimida, kehvad seadmed avaldavad üllatavalt kiiresti negatiivset mõju kogu töökeskkonnale. Kaugtöö, palju erinevaid seadmeid, mitmefunktsioonilised tööruumid, ergonoomiliseks muutuvad nutibürood ja noorema põlvkonna töötajad koos uute tavadega muudavad tavarutiine. Me ei tea veel praegugi, millises ulatuses ja kuidas täpselt. Seega on mõistlik eraldada vahendeid pidades silmas paindlikkust. Kui teie ettevõte tahab jõuda tulevikku, ärge investeerige üleliia - vaid pigem rentige!

6. Ennetage riske

IT-seadmetega seonduvaid riske saab edukalt prognoosida. Tuleval aastal on seega hea kõiki seadmeid hoida ühtses registris. Nii läheb neid vähem nö kaotsi. Kui seade vananeb, ei tasu seda jätta koopiaruumi tolmu koguma. Kui professionaalid asjaga tegelevad, leiab ka kasutatud IT-seade endale kergesti ja ilma andmekatiseliste turvariskideta uue kodu.

7. Mida tasub omada?

Mida tasub omada – see sõltub paljuski tegevusalast. Kuid vastus sellele, mida ühelgi ettevõttel kindlasti ei tasu 2018. a omada, on lihtne:
Ei tasu omada arvuteid ega kontoriseadmeid, ega telefone, ega ka kontorimööblit.

Keerukatele hangkeprotsessidele ja tahtmatule aegumisele on nutikas alternatiiv. IT-seadmete rentimise abil saate vabastada kapitali, teha IT-hanked lihtsaks ja läbipaistvaks ning muuta kogu tegevuse jätkusuutlikumaks. Vt lähemalt.

Loodetavasti on see meelespea heaks abiks järgmise aasta tegevuse planeerimisel ja eelarve koostamisel!

AddToAny