Finantseerimine kui IT-haldustööriist

Title

Finantseerimine kui IT-haldustööriist

Nn megatrendid, mis soodustavad finantseerimist

Enamasti soodustavad vara finantseerimist kolm peamist suundumust.
Esiteks: vara valdamine ise omanikuks olemata, omandades vaid õiguse selle kasutamiseks. Infotehnoloogias on näideteks üha sagedasem pilvandmetöötlus ja nutitelefonide kasutamine: mõlemal juhul omandatakse vara teatud liiki rendimaksetega.

Teine suundumus on aga keskkonnaalase õigusloome märkimisväärne arenemine ja täienemine. Vara elukaare lõppedes on selle kõrvaldamine ja hävitamine kehtiva seaduse järgi rendileandja kohustus. Seega ongi õigusloome finantseerimisel saanud üheks määravaks teguriks.

Kolmandaks on isikuandmete kaitse määruses uue riskirühmana nimetatud ohtlike jäätmete kategooriat: aegunud IT-seadmetes asuvat teavet. Andmete turvalisuse tagamiseks tegeleb tehnoloogiliste jäätmete töötlemisega spetsialist.

Miks finantseeritakse tehnoloogia soetamist?

Viisime läbi kliendiküsitluse, et teada saada, millistel põhjustel nemad tehnoloogia finantseerimise teenust kasutavad. Vastused jagunevad laias laastus kolme põhikategooriasse: tehnika haldamine, finantsjuhtimine ja elukaare haldus.

  1. 55%-l vastajatest on põhjuseks tehnika haldamine. Kliendid toovad esile tegevuse paindlikkust, võimalust paigaldada uusi seadmeid, mida muidu infotehnoloogia eelarve sellises mahus ei võimaldaks; õigust liisingulepingu lõppedes otsustada, kas kasutada seadet kauem, värskendada seda või see lihtsalt tagastada. Üheks põhjuseks on meie varahaldusteenus: kõikide seadmete kohta on korraga olemas hea ülevaade (kus miski asub, kuidas seda tuleb laadida, millal see tuleb asendada jne jne). Lisaks ka ka paindlik uuendamine, mis käib käsikäes kaitsega seadmete moraalse vananemise vastu. See hõlmab uuendamist just siis, kui seda on vaja, ning seadmete asendamist elukaare kava kohaselt, mitte selle järgi, kuidas kriisieelarve võimaldab.
  2. 35%-l vastajatest on põhjuseks finantsjuhtimine. Esikohal on eelarve paindlikkus: selle asemel et teha kogu investeering korraga, võimaldab liising kulusid hajutada, nii et makstakse vaid selle eest, mida kasutatakse. Ka on maksed ennustatavad, mistõttu on eelarveid lihtne kavandada ja hallata. Teiseks pole raha säästmine finantseerimise juures enam peamine tegur. Liising võimaldab raha kasutada ettevõtte käigushoidmiseks ja laiendamiseks, debitoorse võlgnevuse rahastamiseks või palkade maksmiseks. Kliendid mainivad ka seda, et liisimine on lihtsalt kasulikum. Liisingumaksed võivad tulla kokkuvõttes odavamad kui vara ostmine. Vara ostmine hulgi, kulusid jaotamata, aitab läbi rääkida soodsamat hinda, lisaks maandavad püsimaksed inflatsiooniriski.
  3. Kolmas kategooria – nn elukaare lõpetamise haldus – lisab veel põhjuseid, miks kasutada finantseerimisteenust. Andmete turvalisuse tagamine, mis kaasneb tagastatud seadmetes auditeeritavate andmete kustutamisega, pakub märkimisväärset ärilist lisaväärtust. Jääkväärtuse riski saab vältida, kui vara lihtsalt tagastatakse, mitte ei müüda prognoosimatu hinnaga. Jääkväärtuse riski eest vastutab 3 Step IT, kliendid aga saavad kasu jääkväärtuse planeerimisest, mis vähendab liisingumaksete suurust. Me müüme 95% tagastatud varast, kusjuures 5% ringlusse võetud ja säästvas korduskasutuses vara on mõnele kliendile oluline kriteerium. See võiks ideaalis sobituda ettevõtte sotsiaalse vastutuse eesmärkidega, et ettevõte hindab eetilise väärtusi.

Millised aga on just teie vajadused?

Olgugi et eelpool olevaid finantseerimise põhjuseid käsitleti esinemissageduse vähenemise järjekorras, on igal konkreetsel kliendil siiski oma eelistused ja spetsiifilised vajadused. Seega võivad rahastamisvajadused olla hoopis teistsuguses pingereas. Üldiste tähelepanekute jagamise mõte on aidata välja selgitada individuaalseid motiive ja anda põhjus liisinguläbirääkimisteks, et teenindamaks paremini iga klienti, arvestades just tema vajadusi.

Originaalartiklit saad lugeda siit.

 

AddToAny