Erkki Kondelini blogi

Vastutustundlikult vanadest IT-seadmetest vabaks

Title

Kas kasutatud seadmed haihtuvad kuhugi Bermuda kolmnurka?

Kas kasutatud seadmed haihtuvad kuhugi Bermuda kolmnurka?

Olen kahe aasta jooksul turgu uurinud ja püüdnud mõista, kuhu organisatsioonidele kasutuks muutunud seadmed kaovad. Müüdud ja tarnitud seadmete statistika on üsna lihtsasti kättesaadav ja annab hea pildi sellest, kui palju uusi seadmeid müüakse ja millised on trendid. Samamoodi olen uurinud kasutusest eemaldatud seadmete käitlemise kanaleid. Andmeid kõrvutades selgub, et müüdud ja käideldud seadmete statistika erineb üksteisest suuresti. Võib järeldada, et märkmisväärset osa IT-seadmetest ei käidelda tuvastatavate kanalite kaudu.

Töökasutuse mõistes vananud IT-seadmeid võidakse müüa töötajatele erakasutusse. Neid annetatakse heategevuse eesmärgil. Vananenud seadmeid võib ka seniks hoiustada, kuni neile sobiv taaskasutuse viis leitakse, kuid lattu need sageli lõpuks ununevadki. Seadmetest vabanemist võidakse pidada tülikaks ning teinekord ei olda veendunud, kas seadmetest andmete eemaldamist suudetakse teostada turvaliselt. Võimalik, et seadmete andmetest puhastamist ei usaldata ka mõne säärast teenust pakkuva ettevõtte kätte, sest ei olda kindlad, et toiming sooritatakse korrektselt ning riskivabalt.

3stepIT abil kasutatud seadmetest vastutustundlikult vabaks

3stepIT seadmete elutsüklimudelisse on lihtne ja turvaline seadmetest vabanemine sisse kirjutatud. 20-aastase kogemuse põhjal julgeme kindlalt soovitada oma klientidele luua ettevõttes hallatud protsess, kus sülearvutite elutsükkel on 3 aastat. Nii hoitakse ära hulk arvutite kasutustoe ja hooldusega seotud kulusid, mis kasutusaja pikenedes kasvavad märkimisväärselt, arvutite kasutustõhusus langeb ning kaotatud töötundide arv kasvab. Samas ei saa me kuidagi organisatsioone sundida meie soovitatud elutsüklihalduse mudelit järgima ning otsast lõpuni vastutustundlikult käituma.

Vähim, mis ettevõtted IT-seadmete vastutustundliku kasutuse jaoks saavad teha, on see, et seadmed ei kaoks Bermuda kolmnurka, vaid need käideldaks kohe kasutusest eemaldades vastutustundlikult. Küsimus on teadlikus otsuses käitluse kasuks ning sellega organisatsiooni pingutus tegelikult piirdubki – seadmetest vabanemise protsessi eest vastutame juba meie.

Pakume teile lahendusena IT-tehnoloogia BuyBack teenust. Ostame ära teie kasutatud seadmed, saate nende eest ka raha, kuid mis kõige olulisem – kogu äraveo ja käitlemise protsessi korraldame meie. Lisaks eemaldame teie eest seadmetest andmed ning võite olla kindlad, et seadmed käideldakse ja taaskasutatakse vastutustundlikult. Lisaks sülearvutitele, tahvlitele ja nutitelefonidele pakume BuyBack teenust ka muudele IT-seadmetele.

Miks peaks IT-seadmeid taaskasutama?

Uute seadmete valmistamise protsessis lisandub keskkonda mürgiseid heiteid ning seadmete valmistamisele kuulub palju energiat. Kui kasutusest eemaldatav seade käideldakse viisil, et seade hävitatakse ning selle materjale kasutatakse uute toodete valmistamiseks, jääb seadme eluiga liiga lühikeseks ehk teisisõnu seadme kogu potentsiaal kasutamata.

Süsinikujalajälje vähendamiseks ja keskkonnakoormuse vältimiseks on võimalik panustada rohkem, kui oleme harjunud. See on lihtne ja turvaline ning sellest ei tohiks vaadata mööda isegi andmeturvet ettekäändeks tuues. Kui IT-seadmed andmeturvatakse tõhusalt ja süstemaatiliselt ning neile leitakse uued kasutajad veel üheks elutsükliks sellises keskkonnas, kuhu seadmed veel sobivad ja kus neist on kasu, siis kasutatakse nende potentsiaal ära täielikult.

Meilt sellise teenuse tellimine on äärmiselt lihtne ning organisatsiooni omi ressursse selleks ei kulu. Pakime ja viime seadmed ära ning teostame andmete hävitamise kõrgeima standardi nõuete järgi. Seejärel müüme seadmed järelturule, aga ainult kontrollitud partneritele, kes tegutsevad vastustustundlikult. Vaid murdosa seadmetest on kasutusest eemaldades nii kriitilises seisus, et neid ei ole võimalik taaskasutada ning tuleb toimetada materjalide taaskasutusse.

Kui oleme teie seadmed andmeturvaliselt käidelnud, saate meilt raporti, mis kinnitab sarjanumbrite tasemel, et iga seade on andmeturvatud. Samuti väljastame teile tõendi, mis kinnitab, et teie olete vanad seadmed keskkonnasõbralikult käidelnud. Kui seade on töökorras ja sellele on rahaline väärtus, saate sellest turuhinnale vastava rahalise kompensatsiooni.

Teie olukord pole standardne, vajate erilahendust?

20-aastase kogemuse kaudu oleme tõenäoliselt kokku puutunud kõigi ettekujuteldavate situatsioonidega, mis organisatsioonidel seadmete hankimise, haldamise ja uuendamisega seoses ette võivad tulla, ning oskame pakkuda väljakutsetele toimivaid lahendusi. 2019. aastal käitlesime oma ettevõttes koguni pool miljonit tehnoloogiaseadet. Aivar Kraus, 3stepIT Eesti müügijuht, +372 56 451 422 vastab meeleldi teie küsimustele, kui soovite oma IT-seadmeid vastutustundlikult hankida, hallata ja kasutatud seadmetest puhta südametunnistusega vabaneda.

Kaunist kevadet!

Tõlge Erkki Kondelini, 3stepIT avaliku sektori ärisuuna juht, blogist

AddToAny