Kaugtöö õnnestumine sõltub ettevõtte kultuurist ja väärtustest: usaldades, austades, end turvaliset tundes

Title

Kaugtöö õnnestumine sõltub ettevõtte kultuurist ja väärtustest: usaldades, austades, end turvaliset tundes

3stepIT on üks neid ettevõtteid, kelle kohta võis öelda juba aastaid tagasi, et kaugtöö on meie praktikate loomulik osa. Kaugtöö viljelemine ja selle tulemuslikkus eeldab kahe komponendi – tehnoloogia ja kultuuri – olemasolu. Tehnoloogiaga on asi suhteliselt lihtne – see nõuab peamiselt investeeringut –, kuid kultuur ei teki tühja peale. Selles postituses jagame teiega meie kogemust, õppetunde ja nippe kaugtöökultuuri juurutamisel.

Esmalt tehnoloogiast. Aastaid on meie tehnoloogiline varustatus ja oskused olnud sellised, et töö saab tehtud enamasti asukohast sõltumata. Eelmisel aastal tegime aga uue investeeringu viies suurema osa ettevõtte IT-infrastruktuurist pilve, nii et selles lõikame me nüüd, 2020. aasta erakorralisel kevadel, suurt kasu. Me võimaldame oma töötajatele kergeid sülearvuteid ning kuvareid ja lisavarustust, nii et nad saavad siirduda vajadusel ühest kohast teise ja lihtsalt jätkata oma tööd. Kõik süsteemid on kasutatavad kodukontorist. Suurem osa meie töötajatest teeb kaugtööd vähemalt mõned päevad nädalas regulaarselt. Varem oleme kirjutanud sellest, et Back Office’i tiim viljeleb kaugtööd väga aktiivselt juba mitu aastat.

Kuidas aga on kultuuriga? Kust kaugtöö kultuur alguse saab ning kuidas see juurdub ning õisi loob? Kuidas selle toimivust mõõta? Kaugtöö soov on algselt tekkinud muidugi töötajate poolt. Sageli ei paikne meie haridusele vastavad ja kogemusega haakuvad, huvitavad ja väljakutseid pakkuvad töökohad kohtades, kus me ennast sisse oleme seadnud. Möödas on ka ajad, kui ettvõtted said eeldada, et neile sobivad töötajad joondaksid end ettevõtete peakontorite järgi. 3stepIT on ettevõte, kes jälgib aktiivselt tulevikutrende ja kohandub nendega kiiremini, kui suurem osa ettevõtteid. Oleme niisiis aastaid teadvustanud kaugtöö olulisust ja selle kasvavat trendi, ning teinud valikuid kaugtöö testimise ja juurutamise suunas. Tõenäoliselt on fakt, et me oleme rahvusvaheline ettevõte, kelle erinevates riikides paiknevad üksused ning inimesed peavad omavahel suhtlema ning samas on hierarhia peaaegu olematu, meie edusammudele õigete kaugtöö harjumuste juurutamisel kaasa aidanud.

Formaat ja kokkulepped. Näiteks oleme me harjunud, et telesildade vahendusel toimuvad koosolekud on võimalikult lühikesed ja operatiivsed. Osalejad teavad oma rolle, detailid ja materjalid on ette valmistatud, agendast peetakse kinni. Kriitikat, küsimusi ja ettepanekuid esitatakse konstruktiivsel moel. Koosolekud algavad ja lõpevad õigeaegselt. Selleks, et nii juhtuks, peab kolleegide vahel valitsema usaldus, austus ja turvatunne. Tuleb väärtustada teineteise aega, mõtteid ja panust. Seesugused koosolekupraktikad ei ole iseenesestmõistetavad. Kui need on aga praktika, läbirääkimiste ja juhtimise kaudu saanud osaks organisatsiooni kultuuri, siis on kaugtöö ebaõnnestumiseks vähe võimalusi. Meie väärtused – positiivsus, kirglikkus, uudishimulikkus ja vastutustundlikkus – on tugevas sümbioosis meie kultuuriga ning meie inimestele omased.

Lõpetuseks meie ettevõtte töötajate mõtteid kaugtöö kogemusest: 

Sigrid Põld, finantsjuht: „Nüüd, koroonaaegsetes eritingimustes, on meie ettevõtte kodukontori praktikas hästi toiminud regulaarsed kuni pooletunnised hommikukoosolekud (roll-callid). Me korraldame neid tõepoolest iga päev, et tiimi vaimsust üleval hoida. Need annavad võimaluse olla jooksvalt kursis kõige toimuvaga. Samuti kuuleb inimeste emotsioone ja muresid, tihti saab kolleegi hääletoonist aru, kui keegi vajab abi ning siis saab vajadusel juba eraldi koosoleku korraldada, et konkreetseid probleeme lahendada.“

Kaija Alliksaar, Back Office’i juht: „Meie Back Office'i tiimis toimib hästi Teams Chati kasutamine. Seda kasutame nüüd eriti aktiivselt. Samuti on kord nädalas virtuaalne tiimikoosolek. Teen ka 1-1 koosolekuid. Ära on proovitud ka vabamas vormis nn veiniõhtu video vahendusel. Minul tiimijuhina on väga suur roll inimesi ära kuulata ja erinevas vormis virtuaalseid koosolekuid planeerida. Olen aru saanud, et eri formaadiga koosolekud on kaugtöö puhul olulised, eri agenda ja õhustik teenivad erinevaid eesmärke.

Eneli Vaasna, Back Office’i spetsialist: „Meil, Back Office’i töötajatel, on juba 5 aastat olnud võimalus teha tööd kodukontoris. Väga paljud on meil seda ka igapäevaselt kasutanud. Seega karaniinis olemine ei tekitanud meie osakonnale tööalaselt suurt stressi, kuna olukord oli juba tuttav. Ka vajalikud tööjuhendid ja dokumendid ei eksisteeri meil paberkujul, vaid need on pilves. Mõneti problemaatiliseks kujunes kindlasti töö ja eraelu samaaegne ühildamine, kui kodus on koolilaps ja lasteaialaps. Paljudel meist aitas selle toimimiseks kindel päevakava. Samas on meil ka päris paindlik tööaeg, mida saab siis vastavalt kodusele elule kohandada. Karantiiniajal tekkis meil uus praktika, Back Office`i iganädalane ”Virtuaalne kööginurk”, kus igaüks meist saab sõna ja rääkida sellest, mis mõttes – teinekord ka lihtsalt (era)elulistel teemadel. See tekitab ühtekuuluvustunnet ja jätkub ka sotsialiseerumine.“

AddToAny