Me oleme kliendikesksed

Title

Kliendikogemuse parandamine eeldab kliendi kuulamist

Kliendikogemuse parandamine eeldab kliendi kuulamist

Meie kliendid annavad meile oma tegevuse arendamiseks kõige väärtuslikumat tagasisidet. Kliendi hääl ning tema võimalus mõjutada seda, kuidas ja millega oma ettevõttes igapäevaselt tegeleme, on meile järjest olulisem.

Viime 3stepIT-s läbi erinevaid kliendirahulolu-uuringuid, mis aitavad meil süvendada oma teadmisi sellest, kuidas meie koostöö klientidega sujub. Aga vähemalt sama oluline on ka klientide jooksev tagasiside nii meie teenuse kvaliteedi, kui ka kõige muu kohta, mis aitab meil mõista, kuidas võiksime oma tegevusi ja teenuseid edasi arendada.

Läbi aastate oleme saanud rahuolu-uuringutes positiivset tagasisidet oma klienditeenindajate teenindusvalmiduse, kättesaadavuse ja professionaalsuse osas. Me läheneme igale kliendile personaalselt. Aivar Kraus, Eesti turu müügijuht, on sõnastanud meie kliendisuhtluse alused nii: "Ükski klient ei pea kunagi kirjutama meie üldmeilile. Tal on teada oma inimene, kelle poole enda küsimuse või murega pöörduda. Tihedam on see suhtlus just IT-seadmete elutsükli lõpus, kui korraldame koos kliendiga ära selle, milliseid seadmeid soovitakse esialgu plaanitust kauem kasutada ja millised tagastada. Me oleme selle protsessi juures alati kliendile abiks."

Personaalne ja asjatundlik lähenemine on meie tegevuse keskmes ning panustame jätkuvalt sellesse, et iga viimane kui kontaktivõtt meiega oleks kvaliteetne ja positiivne.

Küsitlustest tuleb välja, et meie kliendid usaldavad meie teenust ja julgevad meid soovitada. Mis saaks meile suurema paina mõjuda?

Suur tänu kõigile teile, kes olete meile tagasisidet andnud ning ootame seda pikisilmi ka tulevikus!

AddToAny