IT-probleemidega maadlemine toob Eesti ettevõtete tootlikkusele sadades tuhandetes eurodes kahju.

Title

Lahendus IT-seadmete jälgimiseks reaalajas

Hanguvad IT-seadmed ja tõrgetega töötav tarkvara on paljudes ettevõtetes tavapärane nähtus.
Kui suur hulk töötajaid peab iga kuu oma tööajast vähemalt 15 minutit IT-probleemidega maadlema, tekitab kaotatud tööaeg 3stepIT arvestuste kohaselt Eesti ettevõtete tootlikkusele sadades tuhandetes eurodes kahju. Juurdepääs andmetele, mis näitavad kogu ettevõttes ilmnevate IT-probleemide tervikpilti, hoiaks kokku nii juhtkonna, IT-osakonna kui ka töötajate aega - suurendades samas märkimisväärselt tootlikkust.

IT-seadmete kogu elutsükli haldamisele spetsialiseerunud 3stepIT on uurinud IT-seadmete kasutamise ja ettevõtete tootlikkuse vahelist suhet juba 20 aastat. Saadud tulemuste põhjal on 3stepIT loonud uue lahenduse IT-seadmete seisundi jälgimiseks reaalajas - 3CheckIT™.
Oktoobris esimesena Eestis turule toodud 3CheckIT™ abil saavad ettevõtete IT-juhid enda käsutusse kompaktse reaalajas toimiva tööriista IT-seadmete tervisliku seisundi monitoorimiseks. Uus tarkvara aitab määrata IT-halduse prioriteete ja lahendada probleemid juba enne, kui kasutajad neid märgatagi jõuavad.

3CheckIT

„Meie kogemuste põhjal annab arvuti- või tarkvaraprobleemidest IT-osakonnale teada vaid umbes 5 protsenti töötajatest, ja seda isegi juhul, kui tegemist on töötamist juba ilmselgelt takistava asjaoluga. Leiame, et peame siinkohal koos ettevõtetega astuma suurema sammu edasi ning andma IT-osakondadele vajaliku info seadmete töö kohta ja seejärel võimalused pakkumaks töötajatele ka toimivaid seadmeid. 3CheckIT™ abil saab kulutõhususe viia täiesti uuele tasemele nii suurtes kui ka väiksemates ettevõtetes,“ selgitab 3stepIT Eesti tegevjuht Marko Tarkiainen.

Kolm peamist ettevõtete IT-seadmetega seotud probleemi on 1. arvutite ja tarkvara regulaarne hangumine, 2. turvauuenduste puudumine ja 3. arvutite aeglane käivitumine. Ka juhul, kui tegemist on tööd täielikult katkestava rikkega, teatab 3stepIT andmetel sellest IT-osakonnale vaid vähem kui neljandik kõigist töötajatest.

„Kui suurel hulgal töötajatest on seadmete toimivusega probleeme, saab selle mõju tootlikkusele kergesti tõendada. Kui kasutajaid on sadu, kajastub IT-probleemide lahendamiseks iga kuu kuluv aeg kiiresti suure kulusummana. Siia tuleks veel miinusena juurde arvestada IT-osakonna ebatõhus töö ja töötajate meelepaha aeglaselt töötavate seadmete üle,“ tõdeb Tarkiainen.

IT-probleemid ei jõuagi tihtipeale juhtideni

IT-probleeme puudutav teave jääb tihti IT-osakonnast edastamata lihtsal põhjusel, et töötajad ei teavita osakonda oma IT-probleemidest.
Peamised põhjused teavitamata jätmisel on järgmised:

• Eelarvamus, et info edastamisele kulub liiga palju aega ja mõttetut vaeva.
• Probleemi peetakse üksikjuhtumiks, mis ehk iseenesest laabub.
• IT-probleemidest teatamise juurutamist ei taheta ka ettevõttes eriti propageerida.
• IT-tuge või IT-osakonda ei taheta oma probleemiga koormata.

Üks probleemidest teatamise aktiivsust märkimisväärselt mõjutavaid tegureid peitub ka ärikultuuris. Lisaks tarkvara ja seadmete toimivuse parandamisele saab tootlikkust suurendada, kui juhtkond on paremini pühendunud IT-teemadele. Töötajaid võiks nt rohkem innustada IT-probleemidest teatama ja seadmeid peaks olema võimalik teabe saamiseks reaalajas jälgida.

„3CheckIT™ võimaldab anda IT-osakonnale üldpildi kõigi ettevõttes kasutatavate seadmete kohta. Paljusid kasutajaid vaevavaid laialdaselt levinud probleeme on sellisel juhul võimalik avastada kohe, ilma et töötajad peaks kulutama oma aega IT-muredest teavitamisele. Probleeme saab lahendada korraga - kõigil kasutajatel,“ ütleb Tarkiainen.

Lisainfo:
Marko Tarkiainen, Tegevjuht, 3 Step IT OÜ, tel. +045 892 6901, marko.tarkiainen@3stepit.com;

Aivar Kraus, Müügijuht 3 Step IT OÜ tel. +372 56 451 422, aivar.kraus@3stepit.com

AddToAny