Miks IT ümberkujundamine algab API integratsiooniga

Title

Miks IT ümberkujundamine algab API integratsiooniga

Tõhus IT-varade haldus võib tuua teie ettevõttele märkimisväärset kasu nt kulude kontrolli, nõuete mittejärgimisest tulenevate riskide vähendamise ja suurema paindlikkuse näol. Milline oleks aga esimene samm? Leiame, et API integratsioon on hea koht, millest alustada.

IT-varade haldus võib olla igav ja üksluine töö, kus võib kergesti vigu tekkida, ning IT-meeskonnad sooviksid selle protsessi täielikult automatiseerida. Kui IT-varade haldus on aga ikka veel inimeste töö nagu hetkel, vajavad IT-eksperdid selget nõuete täitmise protsessi ja tsentraliseeritud vahendit varade halduseks.

Seda on sageli lihtsam öelda kui teha! IT-varade haldus hõlmab palju teavet, mis pärineb eri allikatest mitmesugustes omavahel mitteseotud süsteemides. Selline killustatus suurendab korduvate ja vastukäivate andmete tekkimise riski ning muudab seadmete informatsiooni haldamise raskeks.

Mis oleks siin kõige praktilisem lahendus? IT integratsioon. 

Süsteemide integratsiooni tulusus

Teie IT-varade halduse kesksüsteem peaks olema teiste rakendustega integreeritud, et vähendada riske ja teenida ärihuvisid, mis hõlmavad järgmist:

  • paremad äriprotsessid: andmeedastuse automatiseerimine hoiab ära ressursside raiskamise andmete rühmitamisel ja protsesside järelevalves. Tagatud on suurem efektiivsus, mis tuleneb automatiseeritud töö täpsusest ja õigeaegsusest.
  • paranenud andmekvaliteet ja nähtavus: inimlike vigade riski kõrvaldamisega kindlustab automatiseeritud sünkroniseerimine andmete kvaliteedi. Integreeritud andmete nähtavus reaalajas on teadlike otsuste tegemiseks esmatähtis. Kui kogu seadmete teave on kergesti juurdepääsetav ja ühes kohas, saab teie IT-meeskond pakkuda lõppkasutajale paremat teenust ja rakendada teadlikumaid asenduskavasid.
  • kulude kokkuhoid: eri süsteemide uuendamise asemel uuendatakse seadmete teavet ainult ühes kohas ja alles siis sünkroniseeritakse teiste seadmetega. Selle tulemusel vähenevad oluliselt nii tegevuskulud kui ka aeg. See võimaldab ressursse ümber paigutada innovaatilisemate tegevuste jaoks, mis panustavad ettevõtte majanduskasvu.

Hõlbus ühendus API-dega

Järgmiseks võib integreerimisel tekkida küsimus, kuidas eri süsteeme kõige paremini ühendada.

Organisatsioonide jaoks sobiv lahendus on ühendada rakendused rakenduste programmeerimisliideste ehk API-de abil. API on lihtsalt reeglite kogum, mis võimaldab juurdepääsu süsteemi erisustele või andmetele. See töötab tarkvara vahendajana, mis lubab kahel süsteemil teineteisega suhelda.

Tänapäevane rakenduste ökosüsteem põhineb API integratsioonil, mis on paljudes ettevõtetes tegevuste tõhustamiseks hädavajalik. Seega on oluline otsida välja rakendused, sealhulgas IT-varade haldussüsteemid, mis on varustatud kergesti integreeritud API-dega.
Sellele vajadusele vastamiseks pakub 3stepIT meie klientidele lahendust 3ConnectIT API family, mis aitab varade teavet koondada ja IT haldamise protsesse automatiseerida. Rohkem informatsiooni meie API-pere kohta leiad siit.

AddToAny