TCO – muudame arusaama
IT-seadmete kuludest

Title

Muudame arusaama IT-seadmete kuludest

IT- ja muude tehnoloogiahangete plaanimisel on oluline meeles pidada 20 : 80 põhimõtet: IT-seadme kogukuludest (TCO, Total Cost of Ownership) moodustab seadme enda hind ainult ligikaudu 20%. Seadme hankehind ei moodusta seega kuigi suurt osa ITC-eelarvest.

Tarkista it-laitteesi kustannukset 3 Step IT

Kas me siis üldse optimeerime õigeid asju?
Koostage vastav TCO-arvestus ja me saadame teie meiliaadressile kiiranalüüsi ettevõtte olukorrast - Klikka siia >> 

Esmalt kontrolli alla 20% kuludest

Seadmehangete osas saab kokkuhoidu saavutada hankekonkursi korraldamise, mõistliku seadmevaliku ja paindlike liisinguvõimaluste abil. Omamine on tihtipeale kõige ebatõhusam variant nii rahakasutuse seisukohast kui ka kogu elutsüklit hõlmavate tervikteenuste puudumise tõttu.

Kui hankehind on optimeeritud, on aeg liikuda edasi kogukulude juurde. Kõige mahukamad tõhustamisprojektid ja suurim kokkuhoid on seotud ICT-eelarve kasutusaegsete kuludega. 

Millest varem nimetatud 80% koosneb?

Suurima kuluosa moodustavad haldus, andmekaitsesüsteemide ja tarkvara uuendused, kasutajatugi ja IT-probleemide lahendamine, tarkvara ja selle litsentsid, eri integreerimisvajadused ning rakendused jne. IT-osakonnale jätkub tegelikkuses põhitöö hulka mittekuuluvaid tööülesandeid IT-seadmete kasutusaegsest hooldamisest kuni seadmete kasutusest kõrvaldamiseni.

Ennetav ja nutikas kogu elutsüklit hõlmav haldus on tegevusmudel, mis võimaldab ICT-kulusid alla viia. Seadmete kogu elutsüklit hõlmav haldus on sobiv nii juba olemasolevate seadmete puhul, aga ka olukorras, kus on vaja seadmeid juurde hankida ja tegevust laiendada. Kõige olulisem on kogu protsessi toimivus ühendatuna kliendi IT-süsteemide ja kliendi IT-partnerite protsessidega. Sellele on abiks tõhus seadmeregister, lihtne ja kiire seadmete ümbervahetamise protsess ja turvaline andmekaitseline käitlemine.

Seadmeregistri pidamine võib tulevikus eri õigusaktide ja normide tõttu vältimatuks muutuda, kui organisatsioon peab hakkama tõendama, et tegutseb kõiki protsesse professionaalselt hallates. Uued infoturbe ja andmekaitsega seotud nõuded (nt ELi isikuandmete kaitse üldmäärus GDPR) seavad nõudeid seadmete käitlemisega seotud andmete kaitsmisele.

Kuidas tegelikkuses raha kokku hoitakse?

TCO arvestused aitavad kokkuhoidu õigesti suunata. Ennetav ja nutikas kogu elutsüklit hõlmav haldus aitab saavutada olulist kokkuhoidu järgmisena nimetatud moel.

  • Seadmerent piiratud tootevalikust (CYOD-mudel ehk Choose Your Own Device)
  • Seadmete väljavahetamise protsessi automatiseerimine ja selles osas olulise töömahu kokkuhoid, loe rohkem >>
  • Arvutite probleemide ennetamine ehk toimivuse kontroll reaalajas. Peale selle arenduskava optimeerimine spetsialistide abil, et arendusmeetmed oleks eriti just pikemas plaanis õigesti suunatud
  • Kõige tõhusamate ettevõttes kasutusel olnud arvutiseadmete soodne rent taaskasutatavate seadmetena ehk seadmeringlus enda ettevõtte sees
  • Eelinstalleerimiste ja logistika tõhustamine
  • Jälgimise automatiseerimine
  • Seadmete kvaliteedi tagamine

Ja see on kõigest osa võimalustest, mis aitavad seadmete hulga suurenemisest hoolimata ikkagi kulusid kokku hoida!

AddToAny