Pädev IT-elutsükli haldus hõlmab ka GDPR-ile vastavust

Title

Pädev IT-elutsükli haldus hõlmab ka GDPRile vastavust

Järgmisel aastal hakkab kehtima Euroopa Liidu uus isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR). See tähendab mitmete ettevõtete ja organisatsioonide jaoks ka rangemaid andmekaitsenõudeid. Nii avaliku kui ka erasektori ettevõtted ja organisatsioonid peavad kohanema veelgi rangemate nõuetega isikuandmete töötlemisel.

See aruandluskohustus mõjutab ka IT-elutsükli haldusprotsessi

GDPR-i ettevalmistuse tehnoloogiline fookus on suunatud andmesubjekti õigustele, andmesalvestusele ja tarkvaraturvalisusele. Kuid GDPR hõlmab ka andmekaitse protsesse, riistvara ja toimingulisi aspekte.

Üks nendest võtmeprotsessidest on IT-elutsükli haldus. See on GDPR-pusle ülioluline osa ning seda peaks võtma arvesse samal määral, kui ettevalmistuse teisi samme. Oluline on teada, millised IT-seadmed on hõlmatud, kus need asuvad ning kuidas need on kaitstud. Ilma selle teabeta ei pruugi andmed olla põhjalikult kaitstud.

Viis asja, millega peaks GDPR-i ettevalmistamisel arvestama

GDPR-vastavusega on seotud mitu nö kuuma teemat. IT-elutsükli halduse ja turvalisuse puhul tuleks võtta arvesse järgmisi asjaolusid:

1. Ettevõtted ja organisatsioonid peaksid suutma näidata, kus nad oma andmeid salvestavad, kus nende IT-seadmed asuvad ning kellel on nendele juurdepääs. Ajakohane register peaks olema alati saadaval.

2. Aruandluse ajalugu peaks hõlmama kogu IT-elutsüklit selle hankimisest kuni kasutuselt eemaldamiseni. Aruandluskohustuse hulka kuulub ka kõikehõlmav auditeerimisjälg.

3. Ühekordse tegevuse asemel peaks GDPR-vastavus olema osa püsiprotsessidest.

4. Ettevõtetel ja organisatsioonidel peaksid olema usaldusväärsed andmetöötluspartnerid.

5. Nõuetekohase turvatarkvara installimine vastavuse tagamiseks kaasab aruandlusse lisaks ka kasutatavuse probleemid ning teeb need jälgitavaks.

Partnerlus ettevõttega 3 Step IT

3 Step IT lahendused ja teenused pakuvad abi ettevõtete ja organisatsioonide IT-seadmete haldamisel ja jälgimisel, mille tulemusel nende elutsüklit, toiminguid ja töökorda jälgitakse varade registris pidevalt. Unikaalsed lahendused jälgivad ettevõtte või organisatsiooni IT-varasid kogu nende eluea jooksul: hankimisel, tööperioodil ja pärast väljavahetamist. See aitab minimeerida seadmete kadumise või valedesse kätesse sattumise võimalusi, isegi pärast nende eluea lõppu. Varade auditijälg on kõikehõlmav, seega seadme eluea lõpul toimuv andmete eemaldamine on alati kontrollitud ja raporteeritud.

Kahekümneaastase tegevuse käigus on 3 Step IT spetsialiseerunud IT-elutsükli haldusele. Aitame oma lahenduste ja teenuste abil oma kliente nende teel GDPR-vastavuse tagamiseks nii nüüd kui tulevikus.

Mia Tenni
Teenuspakkumiste haldur

Kui soovid lisateavet selle kohta, kuidas meie lahendused aitavad teie ettevõttel või organisatsioonil tagada GDPR-vastavust? Siis registreeruge veebiseminarile >>

Saatke meile e-kiri ning me võtame teiega ühendust! ->

Read more on GDPR and download our fact sheet by filling in the form below:

Paragraphs

AddToAny

Related Articles