Ringmajandus on hoogsas kasvutrendis - miks just nüüd?

Title

Ringmajandus on kasvutrendis - miks just nüüd?

Neljanda tööstusrevolutsiooni kandvad jõud on asjade internet, tehisintellekt ja muud arenenud digitaalsed tehnoloogiad. Uusi äriideid tekib järjest hoogsamas tempos ja konkurents aina tiheneb.

Mis muudab sellise revolutsiooni võimalikuks ja kuidas selles vastutustundlikult toimida?


Marko Tarkiainen, 3 Step IT OÜ tegevjuht

"Tänasel päeval on uudse suhtumise märke näha eriti just nt IT-seadmete korduv- ja taaskasutuses. Lõpuks on aeg ringmajanduse ('circular economy') reaalseks toimimiseks küpseks saanud.

Kui 3stepIT kakskümmend aastat tagasi asutati, oli ettevõtte taas- ja korduvkasutust hõlmav visioon oma ajast valgusaastaid eespool. Kuigi ringmajanduse mõtteviis oli veel lapsekingades, lõid ettevõtte asutajad selle baasil uudse teed rajava ärimudeli ning tõid IT-tehnika rentimise alale täiesti uue majandusliku ja keskkonnaalase mõtteviisi.

Keegi ei rääkinud tol ajal ringmajandusest, aga see oli juba siis meie tegevuse aluseks.
(Jarkko Veijalainen, 3 Step IT OÜ asutaja)

Kaks aastakümmet hiljem on ringmajandus mitte lihtsalt levinud tegevusmudel, vaid ka ülemaailmselt toimiv ja tähelepanuväärne suundumus. Selle põhjused on nii ühiskondlikud kui ka tehnoloogilised.
Meie hinnangul on ringmajanduse edu taga need alljärgnevalt nimetatud põhjused.

 1. Kasutamine on olulisem kui omamine 
   Kiertotalous lähti huimaavaan kasvuun - huoli ympäristöstä 3 Step IT
  Millenniumi-põlvkonnale on saadav kasu omamisest tähtsam. Teenusepakkujad, nagu nt mobiilioperaatorid ja IT-seadmete rentijad, on reageerinud nõudlusele, luues selliseid hinna- ja tellimismudeleid, mis võimaldavad seadmeid kiiremas tempos välja vahetada. Teenusepakkujatele on oluline saada majanduslikku kasu ka tagastatud seadmetest.
  Kuigi uusi seadmeid nõutakse üha kiiremas tempos, soovitakse samas olla kindlad selles, et ka vanade seadmete eest kantakse vajalikku hoolt. Ringmajandusest on saanud eristumisvõimalus ka turunduse vallas.
 2. Ringmajandus on tempokal tõusuteel ning taaskasutus on tasuv.
  On selge, et praeguse tohutu tehnoloogiaseadmete hulga keskel ei ole seadmete äraviskamine majanduslikult tasuv. Kasutatud seadmetel on suur jääkväärtus, mida saab realiseerida kas seadmeid korduvalt kasutades või materjalide taaskasutamise teel.

   Teknologia helpottaa raaka-aineiden talteenottoa 3 Step IT

 3. Keskkonnast hoolimine

Tehnoloogia lihtsustab materjalide taaskasutamist
Üks maailma suuremaid elektroonikatoodete valmistajaid Apple kasutab nt väga edukalt lammutamisrobotit, mis suudab iPhone’i osadeks võtta ja eraldatud osad sorteerida vaid 11 sekundiga. Liami robot on kogunud taaskasutamiseks juba üle 27 miljoni kilo materjale, sealhulgas olulisel määral kulda.

Kuhu edasi?

Kuigi ringmajandusest saadav kasu on tänapäeval leidnud üleüldist kinnitust, on selle reaalne toimimine endiselt suures osas puudulik. On arvatud, et kasutatud tehnikaseadmetest suudetakse tänapäeval taaskasutada vaid ligikaudu pool ning korduvkasutuse aste jääb alla viie protsendi. Kasvupotentsiaal on seega meeletu. Konsultatsioonibüroo Accenture prognoosib aastaks 2030 ringmajanduse tulude kasvu 4,5 miljardi dollarini.
Ei ole olemas ühte osapoolt, kes kogu ringmajanduse eest vastutaks. Ringmajandus on üksteisest sõltuvatest tootjatest, hulgi- ja jaemüüjatest ning rendifirmadest moodustuv partnervõrgustik. Vastavalt sellele, kuidas üha enam ettevõtteid hakkab mõistma ringmajandusest saadavat majanduslikku kasu, hakkame nägema ka ärimudeleid ja praktikaid, mis toovad esile ringmajanduse täieliku potentsiaali ning selle võtmerolli neljandas tööstusrevolutsioonis."

Marko Tarkiainen
3 Step IT OÜ tegevjuht

Täitke alljärgnev vorm ja laadige alla 3stepIT raport, et lugeda lisa ringmajanduse ning selle novaatorluse kohta IT-seadmete korduv- ja taaskasutamises.

Paragraphs

AddToAny