Me oleme vastutustundlikud

Title

Vastutustundliku ettevõtluse tähendus pikas plaanis

Vastutustundlikust ettevõtlusest räägitakse rohkem kui kunagi varem, kuid rääkimisest üksi jääb väheks. Üha enam peaks pöörama tähelepanu sellele, millised on vastutustundlikkuse majanduslikud ja sotsiaalsed mõjud ning kuidas vastutustundlikkus - või hoopis selle puudumine - mõjutab personali, klientide ja investorite tegevust.

Mis on vastutustundlikkus päriselt?

Juba aastaid pööravad ettevõtted tähelepanu keskkonnamõjude kommunikeerimisele. Räägitakse sellest, et säästetakse elektrit, paberit, tõhustatakse taaskasutust. Ometigi tähendab vastutustundlikkus midagi palju laiemat, kui selle ökoloogilistele aspektidele keskendumine. Küsimus on mõtte- ja käitumisviisis, mille mõju hindamisel tuleks lähtuda palju enamast, kui oma ettevõtte personali ja iga tootmisüksuse kulude säästmine eraldiseisvalt. Iga ettevõte peaks pöörama tähelepanu viiele dimensioonile: vastutustundlikkus kasumlikkuse, töötajate, klientide, kogukonna ja kogu ümbritseva keskkonna suhtes.

Paljud ettevõtted on määratlenud oma vastutustundlikkuse poliitika, mille üldpädevad näitajad on kliimateadlikkus ning rahvusvaheliste normide järgimine. Poliitika olemasolust, eesmärkide määratlemisest ning aruandlusest siiski alati ei piisa; tõeliselt vastutustundliku mõjuga tegevus eeldab, et ettevõte juhindub äritegevuses vastutustundlikest väärtustest ning sellega seotud otsuseid võetakse vastu nii strateegilisel tasandil kui ka sisuliselt. Tuleb möönda ka oma äritegevuse negatiivsete mõjude olemasolu ning pürgida neid vähendama konkreetsete meetmete abil.

Ettevõtte tegevuse vastutustundlikkust mõõtes peaks hindamine ulatuma oma äritegevusest kaugemalegi: hinnates ka partnerite ning kogu tarneahela vastutustundlikkust. Vastutustundlike partnerite soosimine on üks hea viis, kuidas panustada vastutustundlikesse ettevõtetesse, mis pakuvad välja lahendusi globaalsete väljakutsete seljatamiseks.

Kellele tõeline vastutustundlikkus korda läheb?

Kuigi organisatsiooni juhtkond ja juhatus otsustavad äritegevuse ja selle arengusuundade üle, sh millisel moel vastutustundlikkus äritegevuses peegeldub, ei tee nad otsuseid vaid oma individuaalsete eetiliste põhimõtete ning nägemuste põhjal. Juhtkonnal tuleb arvesse võtta ettevõtte personali, klientide, partnerite ning võimalike investorite ootused.

Päev-päevalt on aina tavalisem, et klientide ja investorite hinnang ettevõtte vastutustundlikkusele saab otsustamisel kaalukeeleks. Niin on ka selge, et vastutustundlikkusel on mõju ettevõtte kasumile. Samamoodi on vastutustundlikkuse eiramisel oma negatiivne mõju: kliendisuhted nõrgenevad, investorid muutuvad ettevaatlikuks ning pahatihti satutakse meedia tulipunkti. Ettevõtte maine võib häivida hetkega, aga selle taastamine võib olla lausa võimatu.

Vastutustundlikkusse panustamine on investeering ettevõtte arengusse pikka plaani silmas pidades, sest regulatsioonid muutuvad kogu aeg rangemaks. Hea, usaldusväärse ja vastutustundliku ettevõtte maine avab uksi; see on ka üks viis töötajate ja partnerite pühendumise suurendamiseks.

Kuidas vastutustundlikkust suurendada?

Kui ettevõtte tegevust suunavad eetilised normid ning eeskirjad on paika pandud, ollakse siiski alles teekonna alguses. Vastutustundlikkust puudutav avatud, läbimõeldud ja arusaadav kommunikatsioon nii organisatsioonisiseselt kui ka väljapoole on äärmiselt oluline. Tegevuspõhimõtete ja sisulise tegevuse läbipaistvus loob usaldusväärsust ja kasvatab konkurentsieelist.
Avatusel on mitmekordnegi mõju: tegutsemispõhimõtete ja tegevuse konkreetsetest mõjudest rääkimine õpetab sidusrühmi nõudma kvaliteetsemaid ning vastutustundlikke tooteid ja teenuseid ka teistelt ettevõtetelt. Vastutustundlikust tegutsemisest räägib ka koostöö vastutustundlike partneritega.

Tuleviku edu pandiks on mõistmine, et organisatsiooni ja klientide edu tuleb siduda ühiskonna eduga. Tavalise äriloogika kohaselt jaguneb turg laias laastus B2C ja B2B ärimudelile suunatuks, aga tulevikus tegutseme me kõik B2S (business-to-society) turul. Sellisel turul luuakse partnerlusi suurema ühiskondliku kasu loomise eesmärgil.

AddToAny