3 Step IT ühendab

KOGEMUSE JA JÄRJEPIDEVA INNOVATSIOONI

3 Step IT asutati Soomes 1997. aastal, et aidata klientidel kavandada ja hallata arvutipargi regulaarset uuendamist. Kahekümneaastase tegevuse käigus oleme saanud IT-varade halduse ekspertideks. Ühendame liisingu- ja rahastamisteenuse IT elukaare halduse lahendustega.

Meie lahendused aitavad klientidel hallata oma IT-seadmeid tõhusamalt, mis omakorda võimaldab neil eelarvet efektiivsemalt kasutada. Kliendid on jäänud meile truuks korduval IT-varade uuendamisel. See ongi meie ettevõtte arengu alus.

MUUDAME SEADMETE LIISIMISE, KASUTAMISE JA UUENDAMISE LIHTSAKS.

Kasu teie ettevõttele:

  • väiksemad IT-kulud;

  • suurem töötajate tootlikkus;

  • nutikas varahaldus.

Teie tehnoloogia vajab meid. Võimaldame teile enamat harjumuspärasest IT-vara liisimisest ja elukaare haldamisest.

Meie hallata on üle 1,9 miljoni seadme. Nende seas on nii lauaarvutid, sülearvutid, tahvelarvutid kui ka nutitelefonid.

Meie põhitegevus on kulutõhusa ja kõikehõlmava IT-seadmete elukaare haldamise teenuse pakkumine klientidele. Aitame IT-seadmeid hankida, hallata, jätkusuutlikult uuendada ja vastutustundlikul moel kasutuselt kõrvaldada. Ühtlasi oleme suurim ümbertöötatud tehnoloogia edasimüüja – 2017. aastal müüsime 372,000 seadet.

Ettevõtted, kes vajavad tõhusamat töökorraldust, valivad 3 Step IT. Nende jaoks lisavad meie lahendused väärtust tavapärasele liisimisele ja see tagab meie partnerlussuhete püsivuse.

Meil on tütarettevõtted Eestis, Lätis, Leedus, Rootsis, Norras, Taanis, Suurbritannias, Malaisias ja Singapuris.

Ainus püsiv nähtus digiajastul on muutumine. Asjade internet suurendab kasutuses olevate seadmete hulka vähemalt kümme korda. Elektroonilised jäätmed võivad põhjustada järgmise keskkonnakatastroofi.

Seetõttu muutub seadmete tõhus haldamine kogu elukaare vältel veelgi olulisemaks. Uute seadmete vananedes omandab nende jätkusuutlik (taas)kasutamine planeedi tervise huvides määrava tähtsuse.

MEIE ÄRI ALUSTALAD:

VISIOON, MISSIOON, VÄÄRTUSED JA STRATEEGIAD

Meie esialgne eesmärk oli pakkuda rahastust IT elukaare halduseks. Soovisime panustada ka sellesse, et IT-seadmete uuendamine saaks toimuda säästlikumal viisil. Nägime, et need eesmärgid sobivad omavahel kokku.

  • Kasutusrent muudab IT-seadmetesse investeerimise taskukohaseks.

  • Kasutuselt kõrvaldamisel katab seadme jääkväärtuse seadme ümbertöötamine ja edasimüümine.

  • Liisinguperioodi kestuse määramisel arvestatakse, et seadme kogumaksumus saaks kasutusea jooksul kaetud.

Taipasime, et 3 Step IT võiks pakkuda IT elukaare optimaalse haldamise rahastust liisinguga, mis hõlmaks ka liisinguperioodi lõpul tagastatud seadmete taaskasutamist. Soovisime vältida tavapärast meetodit, mis tihtipeale kätkeb endas liisinguperioodi pikendamist – olukorda, mis on kasulik liisingufirmale, kuid võib muutuda üpris kulukaks klientidele.

Oleme IT elukaare haldust 20 aastat järjepidevalt tõhustanud ning soovime, et see protsess oleks võimalikult kõrgetasemeline ja tagaks klientide suurima rahulolu. See võimaldab meie klientidel oma IT-eelarve eest endale rohkem lubada ja IT-osakondadel keskenduda uuenduste loomisele.

Viime oma strateegiat ellu pidevate digitaalsete uuendustega, mida oleme varahalduse teenusesse juurutanud alates ajast, mil hakkasime IT elukaare liisingut pakkuma. Meie digiteenuste alustala on seadmete haldus. See kergendab meie klientide jaoks IT haldamist ja seadmete korrasoleku jälgimist, mis omakorda muudab seadmete vahetuse kasutajate jaoks meeldivaks protsessiks.

Digitaalne innovatsioon muudab IT elukaare haldamise veelgi täiuslikumaks, võimaldades luua ka partnerlussuhteid nii meie praegustel kui ka uutel turgudel.

Uuenduste kõrval keskendume jätkusuutlikkusele. Meie väärtused tuginevad meie põhjamaisele päritolule. Jätkusuutlik varade taastamine toob meie klientidele lisaväärtust ja tagab neile ligitõmbavad liisinguintressid. Jätkusuutlikkus on meie ärimudeli ja tööpõhimõtete lahutamatu osa.