Privaatsus ja küpsised

See privaatsust ja küpsiseid puudutav dokument selgitab meie isikuandmete käsitlemise viisi: milliseid andmeid me kogume, miks me neid kogume ja kuidas me neid kasutame. Samuti selgitab see küpsiste kasutamist 3 Step IT veebilehel.

Alustuseks mõned üldised põhimõtted kogutud andmete kasutamise kohta:
-Me salvestame meie pakutava teenusega seotud isikuandmeid ning kasutame neid selle teenuse täiustamiseks.
-Me ei müü kunagi kogutud isikuandmeid kolmandatele osapooltele.
-Me jagame klientide koondandmeid näiteks turu-uuringute läbiviimiseks (50% meie peamistest kliendikontaktidest on finantsjuhid), kuid me ei tee seda kunagi viisil, mis võimaldaks üksikisikuid tuvastada.
-Andmeid võidakse jagada ka tarnijatega, näiteks hoides neid veebilehe majutusteenuses.  Seda tehakse ainult koos vastavate mitteavalikustamis- ja konfidentsiaalsuslepingute alusel, et kaitsta teie ja meie huvisid.
-Küpsised võimaldavad meil tuvastada tagasipöörduvaid kliente ja teha kindlaks, millised teemad neile huvi pakuvad. Kasutame neid andmeid selleks, et kohandada meie veebilehe külastamine teie jaoks isikupärasemaks ja seejuures vähendada dubleerivaid andmepäringuid - näiteks kui olete meile ühe korra oma nime öelnud, siis ei tule teil seda enam edaspidi teha (selline on üldpõhimõte, mida täpsustame hiljem).
-Me ei vastuta ühegi kolmanda osapoole veebilehe eest, kuhu te sisenete meie veebilehe kaudu. Meie isikuandmete poliitika ei kata kolmanda osapoole veebisaitide poolt kogutavaid andmeid, seega peaksite läbi lugema nende veebilehtede isikuandmete kaitset käsitlevad avaldused. 3 Step IT ei reguleeri kolmandatelt osapooltelt pärinevate küpsiste salvestamist. Kolmandad osapooled on vastutavad selle eest, kuidas nende küpsised töötavad ja kuidas nende abil isikuandmeid töödeldakse.

Kasutame isikuandmeid selgel ja läbipaistval viisil. Me ei kasuta teie isikuandmeid varjatud eesmärkide saavutamiseks. Suhtleme teiega ausalt ja avameelselt. Meie eesmärgiks on selge ja lihtsalt mõistetav teabe edastamine, mitte tehniline žargoon. Loodame, et ka see dokument on selle tõendamisel heaks näiteks.

Meie tegevuspõhimõtetest lähemalt:

1. Me kogume klientide ja teiste 3 Step IT veebilehe kasutajate isikuandmeid järgnevalt:
-andmed, mida te ise meile annate, näiteks oma kontakt- ja muud andmed, mida te meie veebilehele sisestate, meilivestlused jms;  
-andmed, mida saame, kui te meie veebilehte kasutate, näiteks küpsiste kaudu, mis teie seadmesse on saadetud;
-andmed, mida saame, kui kasutate meie varade registrit Asset Management NG-d ja muid meie poolt pakutavaid teenuseid;
-avalikest allikatest pärinevad andmed, näiteks teie ametinimetust veebilehelt LinkedIn.

2. Me kogume järgnevaid andmeid, mida võime ühendada:
-demograafilised ettevõtte andmed, näiteks ettevõtte nimi, aadress ja äritegevuse üldine kirjeldus;  
-inimesed teie ettevõttest, kelle poole võime pöörduda, näiteks üldised kontaktid, otsuste tegijad, peamised administratsiooni kontaktid: nende nimed, ametipositsioonid teie organisatsioonis ja ärikontaktide üksikasjad;
-küpsiste andmed, mis on seotud teiepoolse veebilehe  www.3stepit.com kasutamisega.
-andmed, mis on seotud sellega, kuidas te kasutate 3 Step IT teenuseid ja muud andmed, mida te sisestate nende teenuste kasutamisel.

3. Me kasutame oma veeblilehel küpsiseid

Küpsis on tilluke andmefail, mille veebileht palub teie brauseril külastamise hetkel arvutisse või mobiilseadmesse salvestada. Küpsiseid kasutatakse väga paljudel veebilehtedel. Need võimaldavad meil koguda andmeid seadme kohta, millelt kasutaja veebi sirvib, sh seadme operatsioonisüsteemi tüüp, brauseri tüüp, kasutaja IP-aadress ja veebiaadressid, millelt kasutaja veebilehele saabub ja kuhu ta veebilehelt edasi liigub.

3 Step IT veebiserver võib saata küpsiseid seadmesse, mida kasutaja veebi sirvimiseks kasutab, et parandada veebilehe töötamist. Enamikes brauserites on võimalik küpsised keelata, kuid see võib takistada mõne 3 Step IT veebilehe funktsiooni või veebilehtede korrektset toimimist.

4. Kuidas me kogutud isikuandmeid kasutame

Me kasutame isikuandmeid selleks, et pakkuda teile meie teenuseid ja tooteid ning samas täita ka teisi kohustusi, mis meil teie ees olla võivad. Samuti võime neid andmeid kasutada teiega kliendisuhte arendamiseks ja kehtivate seadustega lubatud ulatuses kommunikatsiooni-, reklaami-, turundus- ja statistilistel eesmärkidel.

Meie kommunikatsiooniprotsess annab teile võimaluse loobuda meie turundussõnumitest.

5. Isikuandmete jagamine

Me võime ülal kirjeldatud eesmärkidel jagada meie andmebaasist pärinevaid andmeid teiste ettevõtetega, mis kuuluvad 3 Step IT gruppi, millest osad asuvad väljaspool teie riiki või Euroopa Liitu ja majanduspiirkonda.

Samuti võime jagada meie käsutuses olevaid isikuandmeid, kui see on seadustega lubatud või nõutav, näiteks võime andmeid jagada, kui seda nõuavad ametivõimud.

Me ei müü kunagi isikuandmeid kolmandatele osapooltele.

6. Kogutud isikuandmete ülevaatamine ja parandamine

Teil on õigus teada, milliseid isikuandmeid me teie kohta oleme kogunud. Kui märkate vigu, siis on selgelt meie huvides need parandada või täiendada meie kasutuses olevaid andmeid.

Sellise andmete väljastamise kohta kehtivad seadused. Näiteks kui kahtlustatakse rahapesu, on meil seadusega keelatud avaldada meie käsutuses olevaid andmeid või kahtlusi nende kohta, v.a vastavatele ametivõimudele.

7. Me hoiame isikuandmeid turvaliselt

Isikuandmeid hoitakse 3 Step IT grupi turvalises võrgus, mida kaitsevad tulemüürid ja millel on vastavad sisemise juurdepääsu kontrollsüsteemid.

Vastutav töötleja, nagu allpool määratletud, määrab isikuandmete töötlemiseks volitatud 3 Step IT grupi töötajatele, selle partneritele, tütarettevõtetele, filiaalidele ja allhankijatele isiklikud kasutusõigused ja salasõnad. Kõiki võrku sisselogimisi ja seal tehtud isikuandmete muudatusi jälgitakse ja kontrollitakse.

Kõikide 3 Step IT grupi töötajate, partnerite, tütarettevõtete, filiaalide ja allhankijate suhtes kehtib meie andmebaasis olevate isikuandmete avalikustamiskeeld.

8. Privaatsuspoliitika muutus ajas

Meie privaatsuspoliitika võib aja jooksul muutuda. Sellisel juhul me revideerime seda dokumenti ja värskendame seda oma veebilehel.

9. Isikuandmete vastutav töötleja

Vastutav töötleja on registreeritud kui:

Osaühing 3Step IT Group Oy (registreeritud Soome)
Registrikood 2087590-4
Kontori aadress on Mechelininkatu 1A Helsinki 00180, Soome
Üldine telefoninumber on +358 10 525 3200

Täpsemate andmete saamiseks või selle dokumendi kohta täpsustuste küsimiseks kasutage kontaktivormi, mis asub meie veebilehel – teie päring edastatakse sobivale eksperdile.

Get the latest news and updates

Thank you for your subscription