Hero

PARTNERITELE

WIN-WIN-WIN LAHENDUSED

Body

Partnerlus toimib kõige paremini siis, kui sellest saavad kasu kõik – nii partnerid kui ka kliendid. Oma partnerivõrgu kaudu saame teenindada ka neid kliente, kelleni me muidu ei jõuaks.

Teeme koostööd pankadega, et anda lisaväärtust pankade rahastamispakkumistele. Pank saab sellisel moel pakkuda mitmekülgsemaid liisinguteenuseid, meie saame kliente ka uutelt turgudelt, panga ärikliendid omakorda saavad IT-seadmete hankeks parema rahastamispakkumise.

Teeme koostööd IT-seadmete tarnijatega, osutades seadmete elukaare haldamise teenust. See aitab IT-firmadel oma tegevust laiendada. Samal ajal on meil võimalus tutvustada oma teenuseid potentsiaalsetele IT-seadmete ostjatele – tavaliselt uute toodete turuletoomise käigus. IT-seadmete tarnijatele annab see soodsama võimaluse investeerida uude tehnoloogiasse ja teha seda vastutustundlikumal moel.

Peale selle teeme koostööd seadmetootjate, teenusepakkujate ja operaatoritega. Selline partnerlus toob mõlemapoolset kasu samamoodi, nagu eespool juba kirjeldatud.

Allpool on nimetatud mõningaid partnerluse eeliseid IT-seadmete tarnijatele ja teenusepakkujatele.

  • Rahastamine saab suurendada klientide ostujõudu, mis omakorda suurendab teie müügitulemusi.
  • Rahastamine võib aidata teil teha konkurentsivõimelisema pakkumise, võimaldades edukat hankekonkurssidel osalemist.
  • Soodne rahastamisvõimalus on allahindlustest parem variant, sest see seob vähem kapitali.
  • Saate müüa lahenduse ettevõtte juhtidele ärimajanduslike argumentide toel. Kindla ühekordse ostuhinna asemel on teil võimalik pakkuda soodsamat rahastamisvarianti.
  • Rahavood paranevad, kuna 3stepIT maksab arve kliendi eest juba mõne päeva jooksul pärast seda, kui klient on heakskiidu saanud.
  • Liisingulepingu ajal ostetakse IT-seadmeid meelsamini juurde, kuna vaba raha olemasolu pole takistuseks.
  • Kui klient seadmeid elukaare kavandatud plaani alusel välja vahetab, olete uute seadmehangete korral loomulik esmane valik.
  • Saate prognoosida seadmete vahetamise aega ja panustada müügile juba liisinguperioodi lõpus. Ennetav müügistrateegia annab rendiseadmete väljavahetamisel enamasti 110% kasumit. Lepinguperioodi keskel on hea võimalus müügi tõhustamiseks kliendi vajadusi analüüsida.

3stepIT on IT-seadmete kaubamärkidest sõltumatu ettevõte. Meie partnerina on teil vabadus pakkuda kliendile kõige paremaid tehnilisi lahendusi ja seadmeid. Valiku teeb klient.

Me oleme erapooletud. Me ei püüa suunata kliente valima mingit kindlat võimalust. Võimaldame lihtsalt oma partneritel paremaid tehinguid teha.

 ALUSTAME KOOSTÖÖD JUBA TÄNA!