Ettevõte

20 aastat ringmajanduse edendamist 

Pakume ettevõtetele IT-seadmete soetamise, haldamise ning andmekustutuse tervikteenust koos turu kõige nutikama halduskeskkonnaga.

On tõendatud, et 80% IT-seadmete kasutuse kuludest on protsessikulud, mida saab meie teenuse abil vähendada kuni 30%.

Tänu efektiivsele ja terviklikule IT-seadmete elutsükli haldusele tõuseb ettevõtte konkurentsivõime ning suureneb töötajate rahulolu.

Kuni 98% tagastatavatest seadmetest leiab meie kaudu uue kasutuse.

Visioon

Meie visioon on olla juhtiv IT-seadmete tervikliku elutsükli haldamise ekspert. Pakume turu kõige uuenduslikumat haldusteenust koos personaalse klienditeeninduse ja kõrgtasemel andmekaitsega.

Missioon

Meie missioon on aidata klientidel optimeerida ringmajanduse põhimõttel IT-seadmete elutsükliga seonduv töö ning tagada seejuures maksimaalne andmete turvalisus.

Väärtused ja suhtumine

Positiivne ja kirglik

Äritegevus võib olla lõbus, kuigi me võtame seda väga tõsiselt. Austame ja toetame üksteist. Loodame, et positiivne suhtumine on valik, mille teeme igal hommikul. Teeme kõike energiliselt ja innukalt ning oleme alati valmis ennast ületama.

Avatus ja ausus

Kõneleme otsekoheselt ja oleme ausad. Meie tegevus on läbipaistev ja peame alati oma lubadusi. Kui me ei täida kliendi ootusi, leiame olukorrale kohe lahenduse. Vastutame täielikult oma tegevuse eest.

Elukestev õpe

Personaalne kasvamine ja pidev areng on meie tegevuse oluline osa. Soovime õppida iga päev ning ka eksimused on oluline osa arengust. Hindame kõrgelt uusi ideid, vaba suhtlust ja tagasisidet.

3 Step IT