Jätkusuutlik ettevõtlus

Paragraphs

Keskkonnasõbralik, ökonoomne ja jätkusuutlik äritegevus.

Loome uusi töökohti ja laieneme läbimõeldult;

tagame töötajatele turvalise, ausa ja avatud töökeskkonna;

panustame töötajate töörahulolusse, professionaalsesse arengusse ja ausasse tasustamisse;

tarnime soodsaid kasutatud seadmeid õppeasutustele ja sellistele turgudele, kus hind takistab uue tehnika ostmist.

 

Pikendame kasutatud IT-seadmete eluiga. Taaskasutamine säästab väärtuslikke ressursse ja vähendab süsinikdioksiidi heidet.

Vähendame keskkonnamõju, mis tekib seadmete vältimatust kõrvaldamisest.

3stepIT aitab teie organisatsiooni:

Loe lisa 3stepIT vastutustundliku tegevuse kohta 2019. aasta aruandest

Laadi aruanne

Loe meie tegevusjuhendist, milliste põhimõtete järgi töötame

Loe lisa

Keskkonnaalane vastutus

Meie ärimudel põhineb ringmajanduse põhimõtetel

Pikendame IT-seadmete eluiga

Järgime igapäevatöös keskkonnasõbralikke tegutsemisviise

Optimeerime seadmete pakendamise ja transpordi

Taaskasutame seadmed vastutustundlikult

Seadmete taaskasutamine säästab väärtuslikke ressursse ja vähendab süsinikdioksiidi. 

Põhiosa sülearvutite elutsükli süsinikujalajäljest tekib tootmise käigus, kasutusfaasis aga vaid 10–30 protsenti. 
Kui kasutada sülearvuteid kaks korda kauem, väheneb nende süsinikdioksiidi heide märgatavalt.

3 Step IT
3 Step IT

Ühiskondlik vastutus

Töötajad on meie kõige väärtuslikum vara.

Teenindusettevõttena usume, et kui seame töötajad esikohale, aitavad nad meil kliente teenindada parimal võimalikul moel. 3stepIT soovib pakkuda töötajatele head töökeskkonda, kus töötajad saavad

  • usaldada oma ülemust;
  • olla uhked oma töö üle;
  • nautida üheskoos tegutsemist.

Pakume töötajatele

  • kutsealaseid arenguvõimalusi;
  • õppimisvõimalusi;
  • ausaid ja asjakohaseid soodustusi;
  • turvalist ja võrdset töökeskkonda, kus ei diskrimineerita.

Küsime töötajatelt regulaarselt tagasisidet oma tegevuse edasiarendamiseks. 2017. aasta töörahulolu küsitluses pidas 98% töötajatest 3stepIT-d suurepäraseks töökohaks. Töötame selle nimel, et töötajad mõtleks nii ka tulevikus. 

Soodne tehnoloogia kõigile

Soovime aidata kaasa ebavõrdsuse vähenemisele ühiskonnas ja pakume õppeasutustele soodsat korrastatud tehnikat, mis

aitab tõsta nende igapäevast elukvaliteeti;

parandab koolitusvõimalusi.

Samuti viime korrastatud IT-seadmeid riikidesse, kus ettevõtted vajavad väärtuslikke ent soodsaid lahendusi. Kuigi nõudlus on suur, müüme seadmeid vaid riikidesse, kus toimivad elektroonikajäätmeid puudutavad õigusaktid. 

3 Step IT

Majanduslik vastutus

Majanduslik vastutus tähendab, et kasvame jätkusuutlikult, tegemata järeleandmisi ärieetikas. 3stepIT suhtumist iseloomustavad ausus, läbipaistvus ja avatus.

Oleme aastate jooksul kasvanud kiiresti, kuid ühtlaselt ja jätkusuutlikult. Tänu sellisele kasvule oleme suutnud pidevalt luua uusi töökohti.

Meie eesmärk on jätkata rahvusvahelist laienemist. Selle alus on pikaaegsed ja usalduslikud suhted klientide ja partneritega.

Ebaeetilisest tegevusest teatamine

Oleme loonud anonüümse tagasiside süsteemi, mille kaudu saab teada anda, kui 3stepIT tegevus tekitab muret või tundub ebaeetiline.

Sellistest murekohtadest teavitades aitad meil vältida ebakohast käitumist ning teiste töötajate, ettevõtete ja keskkonna halba kohtlemist. Tagasisidesüsteemi saavad kasutada kõik 3stepIT töötajad, koostööpartnerid ja muud koostööosalised. Tagasisidet saab anda endale sobivas keeles.

Anna tagasisidet

3 Step IT