Title

Uuring: 85% juhtidest peab isiklike seadmete tööalast kasutamist turvariskiks

50% tööandjatest lubab tööalaselt ainult enda poolt pakutavate mobiilsete IT-seadmete kasutamist ning 47% lubab ka töötajate endi mobiiltelefoni, süle või tahvelarvuti kasutamist, selgus Manifesto Consulting Oy poolt 111 Soome IT-juhi seas läbiviidud uuringust. Samas leiavad IT-juhid, et isiklike arvutite ja telefonide kasutamine töövahendina suurendab oluliselt andmete turvariski.

Uuringu järgi on 61% IT-juhtidest vastu töötajate soovile kasutada tööl isiklikke IT-seadmeid. Tervelt 85% juhtidest tõdes aga, et isiklike arvutite ja nutitelefonide kasutamine töövahendina võib olla turvariskiks.

35% organisatsioonidest pakuvad juba täna oma töötajatele võimalust valida endale ise sobivad töövahendid. 60% juhtidest usub, et see tõstab töötajate motivatsiooni ja tööalast võimekust.

Samal ajal arvas 83% küsitluses osalenutest, et IT-juhtimine on muutunud ja muutub aina keerulisemaks ning 76% näeb ette probleeme tarkvara ja süsteemide uuendamisega.

„Enamik IT-alaste otsuste tegijaist on töötajate isiklike seadmete kasutamise osas negatiivsed, aga mõistavad, et see fenomen on suurenemas ning vältimatu.Pilveteenused toetavad seda ning üha enam soovitakse kasutada samu IT-seadmeid nii tööl kui ka vabal ajal,“ ütleb uuringu tellija, IT-seadmete liisingut pakkuva ettevõtte 3 Step IT Grupp asetegevdirektor Keijo Vikkula. „Seega tuleb ettevõtetel olukorraga kohaneda ning leida kõiki osapooli rahuldavad lahendused.“

3 Step IT pakutav lahendus

3 Step IT kolmeetapiline liisingmudel võimaldab ettevõtetel pakkuda oma töötajatele alati uusimat tehnoloogiat ning just sellist seadet mida töötaja eelistab. Varahaldusregister koos Profiler-teenuse ning mobiilirakenduse 3AppIT-ga aitavad IT-juhil tõhusalt hallata kogu seadmeparki, sealhulgas ka uuendamist vajavate seadmete väljavahetamist, tagades põhjaliku andmekustutusprotsessi.

Esmalt on oluline anda töötajatele võimalus valida ise seadmed, mida nad töötamiseks vajavad, sest see tõstab motivatsiooni ning tööindu. Kuna 3 Step IT on tootjast ja tarnijast sõltumatu saab klient vabalt valida mis seadmed ja kust kohast soovib tellida ning 3 Step IT liisib kogu valitud tehnika kokkulepitud perioodiks.Ühtlasi hajutatakse nii IT-seadmete ja tarkvara kulu seadmete kasutusperioodile, vajamata kliendilt kulukat alginvesteeringut.

Teiseks antakse ettevõttele kasutamiseks varahaldusregister, kuhu on 3 Step IT sisestanud juba kõik liisitud seadmed. See muudab liisitud varade jälgimise lihtsaks, andes täieliku ülevaatevarade elutsüklist ning võimaldades tellida raporteid kulude ja eelarvest kinnipidamise jälgimiseks.

Kolmandaks on garanteeritud andmekaitse seadmete tagastamisel: kui ettevõte liisitud töövahendid tagasi annab, kustutatakse kõvaketastel olevad andmed koostöös rahvusvaheliselt tunnustatud partneriga Blancco Ltd.

Profiler-teenusega on mobiilsete seadmete haldamine imelihtne

3 Step IT varahaldusregistri uusim arendus Profiler tuvastab seadmele paigaldatud tarkvara ning näitab asukohta võrgus, viimast sisseloginud kasutajat ning milline on konfi guratsioon, näiteks kõvaketta mahutavus. Profiler ei oma ligipääsu arvutis olevatele arvutifailidele ja dokumentidele, kuid tänu teenusele saab ettevõte ülevaate, kas kõik seadmed on üldse neile vajalikud. Ehk on liisitud seadmeid, mida töötajad reaalselt ei kasutagi.

„Kuna nutitelefonide ja tahvelarvutite kasutatavus tööalaselt aina tõuseb, töötasime Profi lerile välja lisarakenduse 3AppIT, mis aitab tuvastata infot mobiilsete seadmete kohta. Kui siiani keskendusime IT- ja fi nantsjuhi töö lihtsustamisele, siis 3AppIT arendamisel on mõeldud ka tavakasutaja peale,“ räägib Keijo Vikkula. 3AppIT-st on näha, millal seadmete liisingud lõppevad – nii ei tule töötajale seadme tagastamine ootamatult ning tal on aega mõelda järgmisele töövahendile. Äpp võimaldab seadmeid ka hinnata ning näha milliseid hindeid ja kommentaare on teised töövahenditele andnud. Lisaks sisaldab rakendus kogu ettevõtte töötajate kontakte.

3 Step IT asutati Soomes 1997. aastal ja ettevõte on alates asutamisest jõudsalt ja kasumlikult kasvanud. Tänaseks on tütarettevõtted 14 riigis: Taanis, Eestis, Soomes, Prantsusmaal, Suurbritannias, Hongkongis, Lätis, Leedus, Malaisias, Norras, Venemaal, Singapuris, Rootsis ja USAs.3 Step IT klientideks on ettevõtted tööstusest teenindussektorini ja avalikõiguslikud organisatsioonid. 3 Step IT Grupi 2013. aasta käive oli 437 miljonit eurot.

AddToAny