Uudised

Kas suurem tarbimine aitab vähendada kulutusi ja heiteid?

02 Nov 2018

Sageli öeldakse, et peaksime ühekordselt kasutatavate toodete kultuuri vastu võitlemiseks ostma vähem ja ainult neid asju, mida vajame, ning kasutama asju seni, kuni need on täiesti ära kantud ja katki. Seevastu IT-seadmete puhul peitub jätkusuutliku tarbimise võti seadmete optimaalse, mitte...

Loe lisaks

Muudame arusaama IT-seadmete kuludest

08 Jan 2018

IT- ja muude tehnoloogiahangete plaanimisel on oluline meeles pidada 20 : 80 põhimõtet: IT-seadme kogukuludest (TCO, Total Cost of Ownership) moodustab seadme enda hind ainult ligikaudu 20%. Seadme hankehind ei moodusta seega kuigi suurt osa ITC-eelarvest. Kas me siis üldse optimeerime õigeid asju...

Loe lisaks

Ringmajandus on kasvutrendis - miks just nüüd?

27 Dec 2017

Neljanda tööstusrevolutsiooni kandvad jõud on asjade internet, tehisintellekt ja muud arenenud digitaalsed tehnoloogiad. Uusi äriideid tekib järjest hoogsamas tempos ja konkurents aina tiheneb. Mis muudab sellise revolutsiooni võimalikuks ja kuidas selles vastutustundlikult toimida? Marko...

Loe lisaks

INFOTURVE ISO 27001-ga

27 Dec 2017

INFOTURVE ISO 27001-ga. Andmete lekkimise ohu minimeerimine. Tagamaks ettevõtete vastavuse turvastandarditele, saame kasutada ISO sertifitseerimist. Selles blogipostituses selgitame, mis on ISO 27001 ja miks tuleks oma tarnija või partneri valimisel arvestada just selle sertifikaadiga. Mis on ISO...

Loe lisaks

20 aastat vägevat teekonda

22 Dec 2017

3 Step IT tähistas detsembrikuus oma 20. sünnipäeva. See on olnud meie jaoks üks vägev teekond. Ettevõtmisest, mis sai alguse kahe mehe ühisest ideest parandada IT-seadmete elutsükli haldust, on nüüdseks arenenud üle 350 töötaja ja 4000 kliendiga juhtiv jõud ringmajanduses. Kuidas me ometi suutsime...

Loe lisaks

Lahendus IT-seadmete jälgimiseks reaalajas

29 Nov 2017

Hanguvad IT-seadmed ja tõrgetega töötav tarkvara on paljudes ettevõtetes tavapärane nähtus. Kui suur hulk töötajaid peab iga kuu oma tööajast vähemalt 15 minutit IT-probleemidega maadlema, tekitab kaotatud tööaeg 3stepIT arvestuste kohaselt Eesti ettevõtete tootlikkusele sadades tuhandetes eurodes...

Loe lisaks

TCO – kus peituvad IT-seadmete tegelikud kulud

27 Nov 2017

TCO – kus peituvad IT-seadmete tegelikud kulud? IT- ja tehnoloogiahangete kavandamisel on oluline meeles pidada 20/80-põhimõtet, mis tähendab, et seadmete hind moodustab IT-seadmete omamise kogukuludest (TCO, Total Cost of Ownership) vaid ligikaudu 20%. Seadmete hankehind seega IKT-eelarves suurt...

Loe lisaks

Eelarvestamise ja planeerimise meelespea 2018

05 Oct 2017

2018. aasta tegevuse planeerimine ja eelarvete koostamine on enamuses ettevõtetes aktiivselt käimas. Koostasime alloleva checklisti, mille abil saate kontrollida, kas olete kõik olulised tegurid arvesse võtnud. 1. Keskenduge sellele, kus on teie ressursid Investeeringud on alati mõistlik suunata...

Loe lisaks

Pädev IT-elutsükli haldus hõlmab ka GDPRile vastavust

26 Sep 2017

Järgmisel aastal hakkab kehtima Euroopa Liidu uus isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR). See tähendab mitmete ettevõtete ja organisatsioonide jaoks ka rangemaid andmekaitsenõudeid. Nii avaliku kui ka erasektori ettevõtted ja organisatsioonid peavad kohanema veelgi rangemate nõuetega isikuandmete...

Loe lisaks

3stepIT Microsofti ajakirjas The Record

15 Aug 2017

Microsofti sellesuvises ajakirjas , kus ettevõtetele tutvustatakse MS tehnoloogiaplatvorme, oli esiletõstetute seas artikkel "Uued seadmed, madalamad kulud", mis põhines intervjuul 3stepIT töötajatega. Meie töötajad rääkisid, kuidas seadmete liisimine 3stepIT-st aitab ettevõtetel edukalt raha...

Loe lisaks