Title

Mika Gröndahl nimetati 3 Step IT juhiks Venemaal ja Baltikumis

Mika Gröndahl määrati 3 Step IT Vene, Eesti, Läti ja Leedu äriüksusi juhtima. Gröndahl hakkab nendes neljas riigis vastutama äritegevuse eest ning annab aru asetegevdirektorile Keijo Vilkkulale.

Enne 3 Step IT-ga liitumist töötas Gröndahl ligi 20 aastat Canoni kontsernis, peamiselt kontserni kirdedivisjonis. Töö tõttu elas ta muuhulgas kokku pea kuus aastat Kiievis. Seetõttu on Ida-Euroopa olud talle hästi tuttavad. Ta on kokku puutunud vene kultuuriga ja räägib vabalt vene keelt. „3 Step IT alustas hiljuti tegevust Vene turul.

Mika ülesanne on ohjad enda kätte võtta ning hakata aktiivselt äritegevust arendama. Venemaal on tohutu potentsiaal, kuna seal puuduvad teenusepakkujad, kes osutaksid IT-seadmete rentimise, haldamise ja väljavahetamise teenust. Mikal on kohaliku kultuuri ja ärimudelitega palju kogemusi, seega on meil nüüd suurepärane võimalus tuua Vene turg järk-järgult juhtivale positsioonile,” selgitab 3 Step IT asetegevdirektor Keijo Vilkkula.Algetapis keskendub ettevõte Venemaal rahvusvaheliste klientide teenindamisele, kes mõnes teises tegevuskohas juba kasutavad 3 Step IT teenuseid.

Mika Gröndahl ütleb: „Ootan põnevusega uusi väljakutseid ja 3 Step IT dünaamilise meeskonnaga liitumist. Venemaal ei ole seadmete rentimine ja seda eriti IT-sektoris veel juurdunud. Teatavas mõttes oleme teerajajad, kes toovad turule uued tegevusmallid ja tõstavad ühtlasi teadlikkust rohelisest IKT-st. Venemaal võetakse väga entusiastlikult vastu igasugused tegevusmudelid, mis mujal on end juba tõestanud, ning äri arendamise head tavad.”

Eesti on üks esimesi riike, kuhu 3 Step IT tegevust laiendas. Siin on tegevus hästi käima läinud. Teistes Baltimaades keskendutakse kulutasuvuse tagamisele ja teeninduspõhimõtete edasiarendamisele.

AddToAny